HomePosts Tagged "Katsugen"

Katsugen Tag

Tonkatsu Wako ที่เซนทรัลเวิลด์ จากไปพร้อมอิเซตัน แต่ร้านส่งแบรนด์ลูก Katsugen มาแทนที่ เพื่อตอบโจทย์ชาวออฟฟิศในย่าน เน้นความกินง่าย กินเร็ว ราคาเบากว่านิดนึง

Read More