HomePosts Tagged "เซ่าปิ่ง"

เซ่าปิ่ง Tag

ขนมฮวงกั๊วะเปี๊ยะ หรือเซ่าปิ่ง ริมถนนไมตรีจิตต์ ใกล้ศาลเจ้าชิกเซ๊้ยม่า เปิดขายปีละครั้งแค่ช่วงเจเท่านั้น เรียกได้ว่าอร่อยแบบหาตัวจับยาก!

Read More